Regelgeving aanhanger?

Om te bepalen welk gewicht u met uw auto mag trekken, kijkt u naar:

  1. Wat mag uw auto trekken.
  2. Wat voor rijbewijs heeft u.

Wat mag uw auto trekken?
De aanhanger (met belading) mag niet zwaarder zijn, dan het gewicht dat de auto mag trekken. Dit kunt u nakijken, als u de kentekens (van auto en aanhanger) op onze website intypt bij ‘voertuiggegevens opvragen’. U ziet dan:

  • Welk gewicht uw auto mag trekken (onder ‘Gewichten, Aanhangwagen geremd/aanhangwagen ongeremd’) .
  • Wat de aanhanger weegt (onder ‘ Gewichten, Massa ledig voertuig’ ) en wat de aanhanger met lading mag wegen (onder ‘ Gewichten, Toegestane max. massa voertuig’).

Voorbeeld
Uw auto mag 1.000 kg. trekken.
Uw caravan met lading mag maximaal 1.300 kg. wegen, dit noemen we de toegestane maximum massa (TMM).
In dit geval mag u de caravan beladen tot 1.000 kg.

Wat voor rijbewijs heeft u?

Rijbewijs B
Met rijbewijscategorie B mag u met uw auto een aanhanger trekken

- van maximaal 750 kg. (TMM). De toegestane maximum massa (TMM) is het lege gewicht plus het laadvermogen.
- zwaarder dan 750 kg. (TMM). Voorwaarde is dat de combinatie van de TMM van de aanhanger plus de TMM van de auto bij elkaar opgeteld niet meer is dan 3500 kg.

Rijbewijs BE vóór 19 januari 2013 gehaald
Met rijbewijscategorie BE van vóór 19 januari 2013 mag u met een auto trekken:

- iedere aanhanger. Er is geen grens aan het toegestane maximum massa (TMM).

Rijbewijs BE op of na 19 januari 2013 gehaald
Met rijbewijscategorie BE vanaf 19 januari 2013 mag u met een auto trekken:

- een aanhanger van maximaal 3.500 kg. toegestane maximum massa (TMM).

Rijbewijs B+ (code 96)
Met rijbewijscategorie B+ (code 96) mag u met een auto trekken:

- iedere aanhanger als de auto en aanhanger samen niet boven de 4.250 kg toegestane maximum massa (TMM)) uitkomen.

De auto (trekkend voertuig) mag niet meer dan 3.500 kg. wegen.

Let op: De aanhanger mag niet zwaarder zijn, dan het gewicht dat de auto mag trekken. Dit geldt voor ieder rijbewijs.

In het buitenland rijden met een aanhanger
Gaat u in het buitenland rijden en is de toegestane maximum massa (TMM) van de aanhanger hoger dan het gewicht dat de auto mag trekken? Dan adviseer ik u de toegestane maximum massa van uw aanhanger te verlagen. Om eventuele moeilijkheden met buitenlandse autoriteiten (bijvoorbeeld de politie) te voorkomen. Meer informatie over ‘gewicht van aanhanger of caravan wijzigen’